Hammelhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-74

Fredningsnr.
131082

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1953: Høj, en af "Hammelhøje", 3,75 (fra øst) - 5 m (fra vest- sydvest) x 24 m. Indtil 4 m bred, 6 m lang og knapt 1 m dyb gravning fra top og ned ad siden mod nord-nordvest. Siden mod øst-sydøst afgravet; brud i siden mod nordøst og fra nordvest til sydvest med indtil 0,5 m høj brink. Græsklædt, i ager. 1963: Høj, en af "Hammelhøje", 4 x 20 m, Siderne noget ujævne efter gl. kreaturbeskadigelse. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Höj, i Toppen to store Gravninger; paa Siderne et firkantet Hul; 15' h; ikke udgravet.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Hammelhøje", 3.75 (fra øst) - 5 m (fra vestsydvest) x 24 m. Indtil 4 m bred, 6 m lang og knapt 1 m dyb gravning fra top og ned ad siden mod nordnordvest. Siden mod østsydøst afgravet; brud i siden mod nordøst og fra nodvest til sydvest med indtil 0.50 m høj brink. Græsklædt i ager. [Vedr. beskadigelse bl.a. af kreaturer se 392/54].

1954 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 392/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadigelse bl. a. af kreaturer.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Højen er bevokset med spredte træer og ligger tæt ved vej og tre andre høje.

Litteraturhenvisninger  (0)