Bislev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-89

Fredningsnr.
131079

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Lundbæk hovedgård, matr.nr. 1n (1m ?) Høj, 3,2 x 16 m. Sænkning i øst-vest i top 5 x 3 m, 0,45 m dyb. En randsten synlig i nordnordvest, en anden ligger tæt derved, to randsten vestnordvest. Græsklædt, delvis bevok- set med gyvel, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, middelstor Höj; fuldstændig bevaret: 9' h.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.20 x 16 m. Sænkning i øst-vest i top 5 x 3 m, o.45 m dyb. En randsten synlig i nordnordvest, en anden ligger tæt derved, to randsten mod vestnordvest. Græsklædt, delvis bevokset med gyvel, i ager. [Vedr. kreaturbeskadigelse se 390/54]. [Advarsel mod yderl. beskadigelser 21/12-54].

1954 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 390/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kreaturbeskadigelse.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i ager. Nyetableret 2-meter zone. Gyvelklædt. Kan/bør plejes.Enkelte hovedstore sten deponeret mod N.

Litteraturhenvisninger  (0)