Elleshøj

Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120503-9

Fredningsnr.
131260

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr.: Ellidshøj, gadejord mellem matr.nr. 5a og 7i Tingl.: 1/9 1888 og 24/11 1888. Ellidshøj bymænd Afmærkn.: MS. 1889 "Elleshøj", ovalt gravkammer i nordøst-sydvest. 2 sten i den vestlige, 2 sidesten i den østlige side. 2 sten for hver ende. Alle mellemrum er fyldt med mindre sten. 1 over- ligger ca. 3,5 m lang, ca. 2,5 m bred, 1,35 m høj.
Undersøgelsehistorie

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stendysse paa Bymarken i Ellidshöj By. Ovalt Gravkammer med Retning NØ-SV, dannet af 2 Sten i den vestlige, 2 Sidesten i den östlige Side, samt 2 Sten for hver Ende. Alle Mellemrum ere fyldte med mindre Sten; Kammeret dækket med en Overligger. Længden 10'3'', Bredden 7'4'', Höjden 4'3''. Indgangen 2'. Höjen er bortgravet fra Underranden af Overliggeren, som ligger frit. [Pl. 17].

1941 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret.

1951 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Elleshøj", ovalt gravkammer i nordøst-sydvest. 2 sten i dens vestlige, 2 sidesten i den østlige side. 2 sten for hver ende. Alle mellemrum er fyldt med mindre sten. 1 overligger ca. 3.5 m lang, ca. 2.5 m bred, 1.35 m høj.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt megalitgrav. Som beskrevet. Jerngitter ved indgangen.