Ellidshøj
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120503-30

Fredningsnr.
131271

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Sb. 30 Høj, 2 x 15 m. Beplantet med træer i plantage. Flad fordyb- ning i top, ca. 4 x 4 m. Højen er lidt deformeret af den fra fordybningen opkastede jord. Nordfoden ligger 8-10 m syd for nordgrænsen for det fredede areal, et dige med: sb. 36A-B 2 bautasten, "de hvide jomfruer" kaldet, med ca. 8 m's mel- lemrum. De er begge ca. 1,2 høje, begge hvidkalkede, som traditionen kræver. Den vestlige står oprejst, den østlige ligger. Begge er ret klumpede af form. De står næppe på op- rindelig plads, men er sikkert bragt op på skeldiget, da terrænet beplantedes.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 30-31] Lave, ubetydelige Forhöjninger.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

1961 Museal berejsning
Journal nr.: 1166/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet areal, hvorpå er beliggende: En høj, ca. 2 m høj og ca. 15 m i tværmål. Beplantet med træer i plantage. Flad forybning i top, ca. 4 x 4 m. Højen er lidt deformeret af den fra fordybningen opkastede jord. Nordfoden ligger 8-10 m syd for nordgrænsen for det fredede areal.

1961 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj beliggende i lysåben bøgeskov (i fredet areal. Sporadiske graner og løvtræer. Potentielt flot vue mod V.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)