Mullesgrav
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120504-10

Fredningsnr.
121230

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Frejlev sogn, Frejlev matr.nr. 7a Øster Hornum sogn, Volstrup matr.nr. 90 Svendstrup sogn, Svendstrup matr.nr. 3e Tingl.: 18/9 1909. Gdr. Peder Winther, Frejlevgård og partikulier Jens Christensen Teil, Ålborg "Mulesgrav". Langhøj i nordøst-sydvest, ca. 70 m lang, 5 m bred og indtil 2 m høj. Større gravninger i nord- østlige trediedel. NM I: Højen har Svendstrup sb. 11, men fredning er ting- lyst på Frejlev sogn, matr.nr. 7a, hvorfor højen også mærkes i Frejlev sogn som nr. 10. En del dog fredlyst under Svendstrup 3e. Volstrup, matr.nr. 90: Høj i skel til matr.nr. 7a af Frejlev sogn.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhöj, Mullesgrav, med Retning NØ-SV, 230' l. 14' br. 6' h.; c. 80' fra NØ en lang og dyb Gravning, paa 2 Steder er der gravet större Huller. (Overført fra 120510, sbnr. 11). Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mulesgrav". Langhøj i nordøst-sydvest, ca. 70 m lang, 5 m bred og indtil 2 m høj. Større gravninger i nordøstlige Tredjedel. Højen har Svendstrup sb. 11, med fredning er tinglyst på Frejlev s. matr. 7a, hvorfor højen ogå mærkes i Frejlev s. som nr. 10. En del dog fredlyst under Svendstrup 3e.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. Overbegroet. I udyrket selvsåning mellem privatvej og ager tæt til asfaltvej. Foto fra SV. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1997 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
græsklædt høj i nyligt ryddet skovareal. Nyplejet.

Litteraturhenvisninger  (0)