Svenstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120510-8

Fredningsnr.
121234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 12 x 14 m i øst-vest, 3 m høj. Hul i top. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Höj; Randen afgravet; i Toppen en Fordybning, ikke udgravet; 10' h. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 14 m i øst-vest, 3 m høj, hul i top. Græs og lyng, i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. I udkant af granplantage, græs uden for dyrkning, op til ager. N-siden noget afpløjet i ældre tid. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj beliggende dels i brakmark dels i mindre nåletræsbevoksning. Helt tilgroet i krat og camoufleret. Ellers velbeliggende. Bør plejes.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Helt kratovergroet høj i brakmark.

Litteraturhenvisninger  (0)