Svenstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120510-7

Fredningsnr.
121235

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, ca. 8 x 16 m i øst-vest, ca. 3 m høj. Græs- og lyngklædt. Nr. Svenstrup, matr.nr. 5a: Høj i skel til matr.nr. 6c af Nr. Svenstrup.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj; paa den nordlige Side er et stykke bortplöjet; 35 x 8. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 8 x 16 m i øst-vest. 3 m høj. Græs og lyng i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. Plantagen udvidet efter berejsning i 50'erne ? Bevoksning: 1981: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj beliggende i stormvæltet del af mindre nåletræsparcel. Helt omgivet og dækket af væltede træer og krat. Kan ikke besigtiges.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i stormvæltet nåletræsbevoksning.