Kobakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120510-25

Fredningsnr.
131240

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 12 m, ret flad, med store, gamle gravninger. Lyngklædt, i hede.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Forgravet højrest i kratskovsbevoksning. Begyndende tilgroning i ung løvtræsopvækst.

Litteraturhenvisninger  (0)