Troldkirken

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-2

Fredningsnr.
12111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : Den ene halvdel dekl. tingl. 28/9-1850. Gdr. Knud Andersen. Den anden halvdel dekl.ting. 6/10-1860. Købt. Afmærkn.: MS. 1873. I 1893 er mærkestenen udbedret. Mærkeste- nen på denne dysse er af en usædvanlig art, bred, flad, afrundet foran. Foroven er indhugget en krone og derunder står: Fredet af staten. Langdysse, "Troldkirken", i nordøst-sydvest på lav højning, ca. 1 m høj, ca. 50 m lang, 7 m bred, omgivet af stenkreds. 2 sten mod syd, 22 mod vest, 1 i nordenden, 22 mod øst. På midten stort kammer af 6 bæresten og 1 dæksten. Sønderholm matr.nr. 14 a, mod nord. Sønderholm matr.nr. 15 a: Høj i skel til matr.nr. 14a af Sønderholm.
Undersøgelsehistorie

1850 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1866 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Langdysse, Troldkirken, beliggende paa den höjeste Del af det Bakkeparti, der falder brat af mod Nörholms Enge. Retningen bestaar af meget store Stenblokke, 170', Bredden 33', Höjens Höjde 5'. Dyssen bestaar af meget store Stenblokke, den söndre Endesten er saalede 8' h (udv.) og 7' br., den nordre 6' h og 7' br. 22 i den östlige, 21 i den vestlige Side og to for hver Ende; flere Steder findes större Mellemrum mellem Stenene. c. 60' fra den nordre Ende findes et sexkantet Gravkammer, bygget af 6 Sidesten, hvis Grundflader stöder sammen, men mellem hvilke der er et Mellemrum foroven [se Prospekt og Plan]; den störste er 5½' br, den mindste 4½' br. Længden 8½', Bredden 8', Höjden 4 3/4'. Kammeret er dækket af en flad Overligger, 14½' l. 11½' br. Bevoksning: 1979: Græs

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Troldkirken", i nordøst-sydvest på lav højning, ca. 1 m høj, 50 m lang, 7 m bred, omgivet af stenkreds. 2 sten mod syd, 22 mod vest, 1 i nordenden, 22 mod øst. På midten stort kammer af 6 bæresten og 1 dæksten.

1979 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, "Troldkirken", med dyssekammer. Mål: 1,5 x 52,7 x 10,2 m. 23 randsten og 1 større endesten i hver side. Kammeret består af 6 bæresten og 1 overligger, måler indvendigt 2,5 x 2,65, højde 1,47 m. Græsset ved og i kammeret er slidt ned ved færdsel og en del af den udvendige stenpakning om kammeret er synlig. Tidligere afpløjet i Ø og affald ved NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig langhøj med dysse. Vid udsigt. Benyttet turistmål. Bevoksning: 1979: Græs

1979 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Langdysse, "Troldkirken". Et populært besøgsmål med god udsigt og tilgang fra vej. Langdyssen ligger nær flere andre høje.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Troldkirken. Velbeliggende langdysse i ager.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Østdelen, set fra NØ
Henover dyssen, set fra NØ
Henover dyssen, set frs SV
Oversigt, vestenden set fra SV
Kammeret set fra SV
Kammer, set fra NØ
Vue over fortidsmindet, set fra S
Herredstegninger