Sønderholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-22

Fredningsnr.
12116

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 7/9 1889. Købt. Høj, 4,5 x 18 m. Græs- og lyngklædt i plantage og hede. Sten på top, hvorpå følgende indskrift : B (herover en krone) 1898
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 60' i Diam. 14' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 4,5 m. Græs og lyng, i plantage og hede. Sten på top hvorpå følgende indskrift: [under en femtakket krone et B, herunder årstal 1898] ]skitse[.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 4,5 x 25,0 x 25,0 m. Høj, som før. Afmærkning som før. Rævegrav i SØ. Evt. GI-fix, jvf. 4 cm.-kort, ikke bemærket. Bevoksning: 1979: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, lyngklædt høj i "vejkryds" i plantage. Bevokset af enkelte løvtræer. Mindesten på top som tidligere beskrevet.


Billeder

Foto, oversigt