Sønderholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-20

Fredningsnr.
12113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 12 m. Med græs og lyng i udkant af hede. Mod syd og vest ældre, nu udbedrede skader, der dog har fået for lidt fyld, idet de stadig tydeligt ses. Fod afpløjet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Höj, affladet i Toppen og med enkelte Huller i Siden; ikke udgravet 5' h. Bevoksning: 1979: Græs

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest. af ing. Lotz.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m, græs og lyng, i udkant af hede. mod syd og vest ældre, nu udbedrede skader, der dog har fåret for lidt fyld, idet de stadig tydeligt ses. Fod afpløjet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 13,0 x 13,0 m. Som før. Beskadiget under krigen, restaureret i 1950. Evt. GI-fix, jvf. 4 cm.-kort, ikke bemærket. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)