Sønderholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-21

Fredningsnr.
12115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 9 m. Ifølge ældre beskrivelse udgravet til bunds med stor gravning i midten. Skaden nu repareret, så højen frem- træder hel. Græs- og lyngklædt i hede og plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Höj udgravet ved en stor Gravning i midten lige til Bunden. Bevoksning: 1979: Græs

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 9 m. Ifl. ældre beskrivelse udgravet til bund med stor gravning i midten. Skaden nu repareret, så højen fremtræder hel. Græs og lyng, i hede og plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,5 x 10,0 x 10,0 m. Som før, ingen synlige skader. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbevaret, græsklædt høj i stormvæltet skovareal me selvforyngende opvækst af birk og røn.

Litteraturhenvisninger  (0)