Sønderholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-25

Fredningsnr.
12119

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/8 1897. Gdr. Poul Chr. Larsen. Diplom Afmærkn.: MS. 1903 Kapt. Søegård Høj, 3,5 x 15 m. Lyngklædt i plantage. Fuldstændig bevaret.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, hvælvet Höj, fuldstændig bevaret, 45' i diam. 12' h. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.5 x 15 m. Lyng, i plantage. Fuldstændig bevaret.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ingen synlige skader. GI-fix ikke bemærket. M.S. mangler nu ? - Bør genbesigtiges for afmærkning ved lejlighed. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra S
Foto, oversigt