Sønderholm
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-27

Fredningsnr.
12126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m, græsklædt i ager. Heri rest af jættestue, ingen dæksten bevarede. 14 sidesten. 8 m lang i nordøst-sydvest, 2,5 m bred. I kammeret ligger en stor sten, der kan være en dæksten, som er nedstyrtet. Mod øst rest af gang med 3 sidesten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en ödelagt Höj, der har indesluttet en stor Jættestue; den oprindelige Plan kan ikke mere bestemmes. Længden af Kammeret, der synes at have haft Retning NØ-SV er omtrent 20'. Af Ranstenene om Höjen ere enkelte bevarede i den östlige Side. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 x 2 m, græsklædt, i ager. Heri rest af jættestue, ingen dæksten bevarede. 14 sidesten. 8 m lang i nordøst-sydvest, 2.5 m bred. I kamret ligger en stor sten, der kan være en dæksten, som er nedstyrtet. Mod øst rest af gang med 3 sidesten. Restaureret 1949-50.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 674/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1704/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 22,7 x 18,8 m. Som før. Ødelagt under krigen. Delvist undersøgt og restaureret i 1949/50. Siden er kammeret noget mere forfaldent, bl.a. fordi krat samt træer hindrer, at græs kan gro, så kammeret er ret udsat for naturlig erosion. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1212:5 kan denne efter nogen retablering, pleje og ordentlige adgangsforhold blive et udmærket pædagogisk udflugtsmål. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1993 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-175
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
For at rekonstruere dobbeltjættestuens grundplan blev den løse fyld langs bærestenene fjernet indtil fremkomsten af oprindelige anlægsspor eller undergrund. Dobbeltjættestuens sten og anlægsspor blev registreret og tegnet. Mellemrummene mellem de eksisterende bæresten blev løseligt udfyldt med stenpakning for at hindre nedskridning af højfyld. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende åbenstående jættestue i ager.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)