Sønderholm
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-28

Fredningsnr.
12125

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/7 1873. Købt. Afmærkn.: MS iflg. fredningsrejsen 1953 Høj, ca. 3 m høj og ca. 23,5 m i diameter, over jættestue. Gangen, der er blottet, har 8 sidesten mod nord, 7 mod syd. De inderste er dækkede af 1 overligger. Foran indgangen en tærskelsten. Kammeret ovalt i nordøst-sydvest med 2 sten på hver side af indgangen i den østlige side. Den vestlige side består af 3 sten og hver gavl af 2. 3 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Jættestue. En Höj c. 75' i Diam 10' h. omslutter selve Kammeret; medens Gangen er blottet. Denne förer ind fra SØ med en Længde af 20½, en Bredde af 1'9''-2'6'' og en Höjde af 2'3''; den bestaar af 8 Par Sidesten, af hvilke de to yderste mod SØ og de inderste mod Kammeret ere dækkede af 1 Overligger. Foran Indgangen en Tærskelsten. Kammeret er ovalt med Retning NØ-SV og bestaar af 2 Sten paa hver Side af Indgangen i den östlige Side; 3 i den vestlige Side og 1 for hver Ende; det er dækket af 3 Overliggere, af hvilke den störste er 6½' i Diam. Længden er 11'9'', Bredden 7', Höjden 4'. [Pl. 7]. Bevoksning: 1979: Græs

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 75' i diameter, 10' høj over jættestue. Gangen, der er blottet, har 8 sidesten mod nord 7 mod syd. De inderste er dækkede af 1 overligger. Foran indgangen en tærskelsten. Kammeret ovalt i nordøst-sydvest, med 2 sten på hver side af indgangen i den østlige side. Den vestlige side består af 3 sten og hver gavl af 2. 3 dæksten.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 4,5 x 25,0 x 25,0 m. Som før. Sænkning i toppen over kammeret. Gamle afgravninger nærmest tredeler højen. Græsset ved gangen noget nedslidt. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn, velbevaret jættestue i ager samt delvist opgivet do ved siden af (1212:6), som er et åbent jættestuekammer. Kan med held plejes lidt. Bevoksning: 1979: Græs

1979 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1993 Museal restaurering
Journal nr.: NM 2014-020977 (SN 613-171)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. To dele fra toppen af en knækket bæresten i gangen blev genfundet og sat på plads. Gulvet i kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld og recent opfyldning. Jættestuens randstenskæde blev forsøgt registreret ved sondering med stenspyd og fritlæggelse. En sænkning mellem jættestuens gang og synlige randsten blev markeret med et tyndt lag gult sand og dækket til med den oprensede fyld, som blev udjævnet omkring gangen og tilsået med græs. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende jættestue i græsparcel i ager.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)