Sønderholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-38

Fredningsnr.
121223

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/9 1889. Købt. Høj, 3 x 13 m. Lyngklædt i plantage. Større skår mod sydøst, vistnok den af Lotz foretagne restaurering, der er skredet ud igen. Mod sydvest mindre, lignende skår.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvælvet Höj, Randen bortskaaret; 40' i diam. 12' h; ikke udgravet. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 13 m. Lyng, i plantage. Større skår mod sydøst, vistnok den af Lotz foretagne restaurering, der er skredet ud igen. Mod sydvest mindre, lignenede skår. Rest. af Lotz.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,7 x 15,6 x 15,6 m. Randen stærkt afgravet. Lav sænkning med sten i toppen. Større hul i SØ. Restaureret 1949/50. Nu tilgroet. Bevoksning: 1979: Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, lyng- og kratklædt høj i kanten af egettræsbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)