Sønderholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-39

Fredningsnr.
121224

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 7/9 1889. Købt. Høj, 3,5 x 16 m, smukt kuplet. Lyngklædt i plantage og hede.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Höj, fuldstændig bevaret; 10' h. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.5 x 16 m, smukt kuplet. Lyng i plantage og hede. Rest. af Lotz.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Let affladet top. Tæt kratbevokset. Restaureret 1949/50. Bevoksning: 1979: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, men tilnærmelsesvis fuldstændigt overgroet høj i kanten af plantage.


Billeder

Foto, oversigt