Sønderholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-54

Fredningsnr.
121213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, græsklædt i ager. Af sydvestlige del en trediedel bevaret, en fod afpløjet. Brud mod nord med 2,5 m høj, stejl skrænt. Her sten, vel fra centralgrav.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Höj med flere Huller i Siden; ikke udgravet.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, græsklædt, i ager. Af sydvestlige del en tredjedel bevaret men fod afpløjet. Brud mod nord med 2.5 m høj, stejl skrænt. Her sten, vel fra centralgrav.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fjernet i maj -79. Se F53-1163. Foto 02/01 fra S, 02/02 fra Ø. Berejseren har ikke afsat den på 4 cm.-kort.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højrest i ager. Del af velbeliggende højgruppe.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højrest i skel.

Litteraturhenvisninger  (0)