Sønderholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-58

Fredningsnr.
121212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 16 m. Noget af vestfod bortpløjet. Krater i top med store sten. Dele af stenpakning ses mod øst. Et træ på toppen. Matr.nr.4a af Tostrup : Høj i skel til matr.nr.4e af Tostrup.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Höj med uregelmæssig Overflade; 9' h. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m. Noget af vestfod bortpløjet. Krater i top med store sten. Dele af stenpakning ses mod øst. Et træ på toppen. (I skel til matr. nr. 4 a af Tostrup.)

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tæt tilgroet i udyrket skel op til dyrket mark. Gammelt hul i top tilgroet. Bevoksning: 1979: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende høj med potentielt godt vue mod V.Beliggende i kant af blandet, tæt løvtræsbevoksning. Helt tilgroet. Kan /bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)