Sønderholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-59

Fredningsnr.
12129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 15 m. Lyngklædt i hede; hul i top; terrasse- formet afgravning mod nord.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Höj, til Dels bortgravet mod N; 5' h. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 x 15 m. Lyngklædt, i hede. Hul i top, terrasseformet afgravning mod nord.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Affladet top. Gammel afgravning i N-siden. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Meget svært lokaliserbar høj i stormvæltet plantage på moranekam. Næppe 2 meter høj som tidligere angivet. Helt tilgroet i krat. Bør afmærkes.

Litteraturhenvisninger  (0)