Sønderholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-74

Fredningsnr.
12114

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/7 1932. Andreas Peter Sørensen, Tylergård. Afmærkn.: MS 1933, Rosenberg. Høj, lyngklædt i ager, 15 x 11 m i nord-syd med gravkiste. Nordgavl af 2 bæresten, vestside 4 bæresten, østside 5 bære- sten og 1 karmsten. 5 dæksten. Tørmur mellem sidestenene. Kam- meret ca. 4 m langt, ca. 1,25 m bredt. I gangen ses 1 sidesten mod vest og 1 mod øst. Iøvrigt ses 4 større sten og en del mindre.
Undersøgelsehistorie  (5)
1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lyngklædt i ager. 15 x 11 m nord-syd med gravkiste. Nordgavl af 2 bæresten, vestside 4 bæresten, østside 5 bæresten og 1 karmsten. 5 dæksten. Tørmur mellem sidestenene. Kamret ca. 4 m langt, ca. 1.25 m bredt. I gangen ses 1 sidesten mod vest og 1 mod øst. Iøvrigt ses 4 større sten og en del mindre. Rest af Lotz.

1979 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,8 x 15,6 x 12,8 m. Let oval høj. Gravkammer som før. Nuværende ejer oplyser, at kammeret er udgravet af ejer i 1930-35, hvorved der fandtes øksen, som er afgivet til ÅHM. 32/545,950/6.315,290. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)