Sønderholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-75

Fredningsnr.
121110

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille høj med rester af gravkiste i nord-syd. 10 sidesten, 1 karmsten og 1 gangsten bevaret.
Undersøgelsehistorie  (4)
1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj med Rester af Gravkiste. 10 Bæresten, 1 Karmsten og 1 Gangsten bevaret. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Let oval med rester af stenbygget grav, orienteret N/S med udgang mod S. N-enden af stengraven bredest. Indvendige mål: 4,2 x 1,2 m., dybde 0,8 m. Selvsået fyr, birk, ellers græs og tyttebær/blåbær. I plantage direkte til skovvej, græsset noget nedslidt, idet en fodsti fører tværs over højens Ø-lige side. Skaderne fra 1979 er under tilgroning. Indmålt UTM: 32/544,840/6314,760. Graven formodentlig undersøgt i gammel tid. Højen genbesigtiget 26.5.1981. Ingen friske skader. Kun tidens tand og almindeligt forfald. Sagen kan henlægges. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt dysse med åbentstående kammer i stormvæltet skovområde.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj med åbentstående stenkiste.

Litteraturhenvisninger  (0)