Tostrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-87

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1959 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stengrav fra jernalderen, indvendig 2,2 m lang og 1,2 m bred. Nordsiden består af 2 lang sten, nederst 3 og derover 4. I østenden er der 1 stor sten, i den østlige del af sydsiden 3 sten og i vestenden 1, noget forslæbt, sten. Ligger i vedvarende græs.

1959 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1212:53, Status: B

1962 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jernalders Stenkiste, noget defekt; indvendig 2,20 x 1,20 m. Bevaret i Nordsiden, der består af 3 nedre og 4 øvre sten, en stor sten i Østenden. 5 Sten i Østenden af Sydsiden og en større, forkrøblet sten i vestenden.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1491/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredn. ophævet, da kisten skønnes for spinkel til at kunne bevares.

Litteraturhenvisninger  (0)