Tostrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-90

Fredningsnr.
121254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 0,3 x 8 m. I top et hul, ca. 3 m stort og ca. 1 m dybt. Vestligt i hullet en stor stenblok, af hvis østre, smallere ende et stykke er afslået. Stenen muligvis væltet, men iøvrigt antagelig på plads. Dens længde er ca. knapt 1 m, bredden og tykkelsen er ca. 0,5 m. (Sydøst for højningen ligger affalds- rester af store kløvede sten). Fra hullet i top og mod sydøst er gravet en ca. 1 m bred og 2 m lang og nu ca. 0,2 m dyb sænkning. (Det kan antages, at der på stedet har ligget en dysse eller en lille jættestue). Bevokset med græs, blåbær og bævreasp, i plantage.
Undersøgelsehistorie

1961 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 0,3 m høj og ca. 8 m i tværmål. I top et hul, ca. 3 m stor og ca. 1 m dybt. Vestligt i hullet en stor stenblok, af hvis østre, smallere ende et stykke er afslået. Stenen muligvis væltet, men iøvrigt antagelig på plads. Dens længde er ca. knapt 1 m, bredden og tykkelsen er ca. 0,5 m. [Sydøst for højningen ligger affaldsrester af store kløvede sten]. Fra hullet i top og mod sydøst er gravet en ca. 1 m bred og 2 m lang og nu ca. 0,2 m dyb sænkning. (Det kan antages, at der på stedet har ligget en dysse eller en lille jættestue). Bevokset med græs, blåbær og bævreasp, i plantage. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. Nu tilgroet. Bør plejes. Bevoksning: 1979: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra Ø
Kløvede sten syd for dyssen/jættestuen. Set fra NV