Tostrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-91

Fredningsnr.
121255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 m høj i nord og syd, ca. 1 m høj i øst og vest og ca. 15 m i tværmål. Overfladen noget ujævn efter tidligere grav- ninger, og i nogle af disse ujævnheder ses enkelte sten, vel fra højens stenkerne. Alle ujævnheder dog tilgroede med lyng, og de gamle gravninger ikke meget synlige. Bevokset med lyng og selvsået fyr i udkant af plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1961 Museal berejsning
Journal nr.: 1406/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1,8 m høj i nord og syd, ca. 1 m høj i øst og vest og ca. 15 m i tværmål. Overfladen noget ujævn efter tidligere gravninger, og i nogle af disse ujævnheder ses enkelte sten, vel fra højens stenkerne. Alle ujævnheder ses enkelte sten, vel fra højens stenkerne. Alle dog tilgroede med lyng, og de gamle gravninger ikke meget synlige. Bevokset med lyng og selvsået fyr i udkant af plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. Bevoksning: 1979: Græs, Lyng og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)