Restrup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-92

Fredningsnr.
121256

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 20 m. (Midt over højens østlige del går et vejspor, der antagelig ved lejlighed bliver flyttet). Over hele højen er der gamle plantefurer, der imidlertid ikke er særlig dybe. I top et ca. 3 x 3 m stort, tilgroet hul, der overvejende er ca. 0,5 m dybt, men i midten har en firkantet, smal nedgravning, der når en dybde af ca. 1 m fra højtop. Denne nedgravning er ca. 2 m lang i nordøst og ca. 1 m bred. Begge nedgravninger tilgroede. Bevokset med gran og lidt løvtræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (3)
1961 Museal berejsning
Journal nr.: 1406/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 20 m. [Midt overhøjens østlige del går et vejspor, der antagelig ved lejlighed bliver flyttet]. Over hele højen er der gamle plantefurer, der imidlertid ikke er særlgi dybe. I top et ca. 3 x 3 m stort tilgroet hul, der overvejende er ca. 0,5 m dybt, men i midten har en firkantet, smal nedgravning, der når en dybde ca. 1 m bred. begge nedgravninger tilgroede. Bevokset med gran og lidt løvtræer, i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. Gamle skader tilgroede. Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)