Restrup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-93

Fredningsnr.
121257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 m høj og ca. 25 m i tværmål. Større del af øst- siden skråt afgravet (og ca. midt i nuværende østside ses en rævegrav). Flad afgravning af sydsiden. Iøvrigt er højens over- flade noget ujævn (delvis formentlig på grund af udgravninger efter ræv). Bevokset med græs, mos, lidt graner og buske, i skov.
Undersøgelsehistorie  (3)
1961 Museal berejsning
Journal nr.: 1406/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1,5 m høj og ca. 25 m i tværmål. større del af østsiden skråt afgravet [og ca. midt i nuværende østside ses en rævegrav]. Flad afgravning af sydsiden. Iøvrigt er højens overflade noget ujævn. [Delvis formentlig på grund af udgravninger efter ræv]. Bevokset med græs, mos, lidt graner og buske, i skov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ca. 1,5 m. høj - længde samt bredde umulige (at måle) p.g.a. selvsået løvkrat. Stærkt ujævn overflade efter skovning/ræve. Gamle afgravninger i Ø og SØ. Større sten synlig i V. Oprindelig nok en ret pæn høj. Affladet top. Direkte til skovsti. (ÅHM negativer nr. 96504-96505). (Tidligere meddelelse fra 7.7.1979, F journ.nr. 550-109, kan henlægges, idet ejeren siger, at det hele er selvsået). Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lav høj i overvejende stormvæltet skovterræn. Næsten camoufleret i det uregelmæssige, selvsåede terræn. Voldsom grævlingegrav i top. 1 randsten synlig mod V. Eroderede sider. Mange afbrækkede grene flyder ved/på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)