Skalhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-1

Fredningsnr.
121125

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/7-1933. Geodætisk Institut. Nyt tinglysningsdokument 1/2 1955. Høj, "Skalhøj", 2,7 (fra nord) - 3,3 m (fra syd) x 21 m (øst- vest) - 17,5 m. Firsidet grundplan med afrundede hjørner. Flad top noget øst for højmidten, diam. 6,5 m. Vestsiden er let hulet og mindre stejl end de øvrige sider. Svag hulning i syd- østsiden. Langs østfod en på det nærmeste lige række af op til 0,6 m brede sten, hvoraf 15 stk. er synlige. Græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skalhøj", velbevaret. Bevoksning: 1981: Græs

1953 Museal berejsning
Journal nr.: 421/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Skalhøj", 2.70 (fra nord)- 3.30 (fra syd) x 21 m (øst-vest) - 17.50 m. Firsidet grundplan med afrundede hjørner. Flad top noget øst for højmidten, diam. 6.50 m. Vestsiden er let hulet og mindre stejl end de øvrige sider. Svag huling i sydøstsiden. Langs østfod en på det nærmeste lige række af op til 0.60 m brede sten,hvoraf 15 stk. er synlige. Græsklædt, i ager. [Restaureret 1949-50 efter beskadigelse af tysk militær]. [Vedr. afpløjet nordrand og kreaturbeskadigelse].

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaureret 1949/50. Græssende køer har endnu ikke trådt hul, men intet hegn. Fjernbesigtiget på ca. 50 m.'s afstand fra markveje p.g.a. køer. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklæsdt høj med enkelte træer i ager

Litteraturhenvisninger  (0)