Voxlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-2

Fredningsnr.
121127

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,2 x ca. 13 m. Hul i top, diam. 2 m, 0,7 m dybt; heri rævegrav. Rævegrav i siden mod øst-sydøst med en del udsmid nedenfor. Græsklædt, bevokset med gran, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, lyngklædt Höj, fuldstædnig bevaret; 6' h. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.20 x ca. 13 m. Hul i top, diam. 2 m, 0.70 m dybt; heri rævegrave. Rævegrav i siden mod østsydøst med en del udsmid nedenfor. Græsklædt, bevokset med gran, i plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ikke nymålt p.g.a. tæt og højt krat. Bevoksning: 1981: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj i løvskov med spredt bevoksning af unge træer. Højen ligger tæt ved to andre høje.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vegetationsløs høj i vildtvoksende løvskovsparcel. Lille hulning i top.

Litteraturhenvisninger  (0)