Voxlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-4

Fredningsnr.
121140

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, formentlig knap 1/3 af oprindelig høj, 2,9 x ca. 10 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor rund Höj; mod Ø er omtrent Halvdelen bortfört ved at grave Fyld; 10' h.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, formentlig knap 1/3 af oprindelig høj, 2.90 x ca. 10 m. Kratbevokset i plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,8 x 11,0 x 11,0 m. Overbegroet med løvkrat og -træer. Synlig fra vejen. Kun midterkam.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kratbevokset høj i i skov, som ligger tæt ved to andre høje.

Litteraturhenvisninger  (0)