Voxlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-6

Fredningsnr.
121126

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8-1897. Gdr. Frank Staun. Diplom Afmærkn.: MS 1901, vest for top, kapt. Søegaard Høj, 2 m x 14,5 m (øst-vest) - 10,5 m. Nord- og sydfod bort- skåret; flad, trekantet, 3 m bred indgravning i sydfodens vest- lige del. Overfladen lidt ujævn. Græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 28' i Diam. 6' h; Hul i Toppen, mod N. en Gravning. Bevoksning: 1981: Græs

1953 Museal berejsning
Journal nr.: 421/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 m x 14.50 m (øst-vest) - 10.50 m. Nord- og sydfod bortskåret; flad, trekantet 3 m bred indgravning i sydfodens vestlige del. Overfladen lidt ujævn. Græsklædt, i ager. [Vedr. istandsættelse af foden].

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 16,0 x 12,0 m. Gamle skader tilgroede, nærmest firkantet i formen. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj beliggende i ager. Nyligt fjernene læhegn omkring fortidsmindeet er fjernet og giver bedre landskabsvirkning. Beklædt med hindbær, der får højen til at fremstå som en "pude" i marken. Eet enkelt træ på top. OK 2-meter zone.

Litteraturhenvisninger  (0)