Råhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-24

Fredningsnr.
121130

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/10-1933. 2 m omkring fixpunktet. Geodætisk Institut. Nyt tinglysningsdokument 1/2 1955. Høj, "Råhøj", 3,3 (fra øst) - 4,35 (fra vest) x 21 m (nord-syd) - 18 m. Affladet top, diam. 10 m. Mod vest-nordvest en stor, 4,5 m bred, indgravning fra fod til topflade. Sænkning i syd- side. Hul nederst på vestside, diam. 1 m, 0,4 m dybt. Indgrav- ning i nordvestfod. Siderne noget ujævne, til dels afgravede. Geodætisk fixpunkt nedgravet sydøstligt på topfladen. Græsklædt, med noget lyng, i have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Höj, "Raahöj; Toppen affladet; mod V. en stor Gravning; 85' i Diam; 15' h. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1953 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Råhøj", 3.30 (fra øst)-4.35 (fra vest) x 21 (nord-syd) - 18 m. Affladet top, diam. 10 m. Mod vestnordvest en stor, 4.50 m bred, indgravning fra fod til topflade. sænkning i sydside. Hul nederst på vestside, diam. 1 m, 0.40 m dybt. indgravning i nordvestfod. Siderne noget ujævne, tildels afgravede. Geodætisk fixpunkt nedgravet sydøstligt på topfladen. Græsklædt, med noget lyng, i have.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 4,4 x 21,0 x 18,0 m. Som før. Selvsået græs, hindbær samt løvtræer i have. Benzinstanden samt tank disp. -67. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)