Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-31

Fredningsnr.
121136

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/5-1897. Gdr. Lars P. Jensen. Diplom Nyt tinglysningsdokument 1/2 1955. Afmærkn.: MS 1901, kapt. Søegaard. Høj, "Bavnehøj", 3,8 x 21 m. I østsiden et 3 m bredt, 5 m langt, 0,65 m dybt skår; en flad, indtil 3 m bred, sænkning ned ad si- den mod nord-nordvest; en flad 2 m bred sænkning på nordvestsi- dens nedre del; fladt hul i siden mod syd-sydvest, diam. 1,25 m; hul nederst på siden mod syd-sydøst 0,4 dybt, diam. 2 m. Græs- klædt, på græsklædt bakke. Mærkesten nord-nordøst for top.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavnehöj, affladet i Toppen, i den östre Side en stor Gravning; 11' h. Bevoksning: 1981: Græs

1953 Museal berejsning
Journal nr.: 421/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bavnehøj", 3.80 x 21 m. I østsiden et 3 m bredt, 5 m langt, 0.65 m dybt skår; en flad, indtil 3 m bred sænkning ned ad siden mod nordnordvest; en flad 2 m bred sænkning på nordvestsidens nedre del; fladt hul i siden mod sydsydvest, diam. 1.25 m; hul nederst på sidenmod syd-sydøst 0.40 m dybt, diam. 2 m. Græsklædt, på græsklædt bakke. [Vedr. telefonmast på foden].

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fjernbesigtiget p.g.a. kvier. Skår uden græs i S-lige øverste del af højen, kvierne flyttes 1.10.1981 - hvorefter stykket skal ligge uden dyrkning. Ejeren lover at så græs. Ellers som før. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i kreaturfold. Højen ligger tæt ved flere andre høje.

Litteraturhenvisninger  (0)