Voxlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-32

Fredningsnr.
121135

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/5-1897. Gdr. Lars P. Jensen Diplom Nyt tinglysningsdokument 1/2 1955. Afmærkn.: MS 1901, kapt. Søegaard. Høj, 2,1 x 12,5 m. Velbevaret. Græsklædt mellem ager og plantage. Mærkesten øst for top.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 32-35] 4 smaa lynggroede Höje; enkelte Uregelmæssigheder i Overfladen; forövrigt fuldstændig bevarede; 5-6' h. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.10 x 12.50 m. Velbevaret. Græklædt, mellem ager og plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og træklædt høj mellem skov og ager. Højen ligger tæt ved flere andre høje,

Litteraturhenvisninger  (0)