Voxlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-33

Fredningsnr.
121134

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/5-1897. Gdr. Lars P. Jensen. Diplom Nyt tinglysningsdokument 1/2 1955. Afmærkn.: MS 1901, kapt. Søegaard. Høj, 2,1 x 14 m. Små ujævnheder i overfladen. Græsklædt mellem ager og plantage. Mærkesten øst for top.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 32-35] 4 smaa lynggroede Höje; enkelte Uregelmæssigheder i Overfladen; forövrigt fuldstændig bevarede; 5-6' h. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.10 x 14 m. Små ujævnheder i overfladen. Græsklædt mellem ager og plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. Græs med eg samt røn på N-siden. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj med enkelte træer. Højen ligger mellem ager og skov tæt ved flere andre høje. Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet på grund af bevoksningen.

Litteraturhenvisninger  (0)