Stæhøje
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-40

Fredningsnr.
131181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Stærhøje", 2,10 x 11 m. Skellet hen over højen i øst-vest markeres som en lav vold (idet højen iøvrigt er no- get aftrampet af kreaturer). Flad sænkning sydøstligt i top. Foden i nord og øst-nordøst er stærkt aftrampet af kreaturer. Overfladen noget ujævn. Græs-og lyngklædt, i ager. "Stærhøje" omfatter 1311-81, 82. Vokslev, matr.nr. 9a : Høj i skel til matr.nr. 11a af Vokslev.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 38-41] 4 Middelstore Höje, fuldstændig bevarede; 8-9' h.

1953 Museal berejsning
Journal nr.: 421/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Stærhøje", 2.10 x 11 m. Skellet hen over højen i øst-vest markeres som en lav vold (idet højen iøvrigt er noget aftrampet af kreaturer). Flad sænkning sydøstligt i top. Foden i nord og østnordøst er stærkt aftrampet af kreaturer. Overfladen noget ujævn. Græs og lyngklædt, i ager. [Vedr. Kreaturbeskadigelse].

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i kreaturfold. Velbeliggende.

Litteraturhenvisninger  (0)