Voxlev

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-43

Fredningsnr.
131184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,75 x 16 m. En 3 m bred, 0,7 m dyb gravning fra fod i syd-sydøst til toppen. Græs- og lyngklædt, bevokset med gy- vel, i ager.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middlestor Höj; fra S. er en c. 4' br. Grav kastet ind til Midten; 8' h.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.75 x 16 m. En 3 m bred, 0.70 m dyb gravning fra fod i sydsydøst til toppen. Græs- og lyngklædt, bevokset med gyvel, i ager

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilgroet høj i lille græsparcel i ager.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj i udyrket græsparcel.