Skelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-75

Fredningsnr.
131178

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Skjelhøj", 3,6 (fra sydvest) - 4,3 (fra øst) x 22 m. Syd- vestside stejlt, nordside skråt, ujævnt afgravet. Flad sænkning øst for top 4 x 3 m, sænkning i nord-syd over østfod. Smal fure ned ad vestside. Vestfor ujævn. Et par randsten synlige mod vest - sydvest. Lyng- og græsklædt, delvis beplantet med gran, i a- ger. Pandum hovedgård, matr.nr. 1r : Høj i skel til matr.nr. 1i af Simestedgårde. Pandum hovedgård, matr.nr. 1u : Høj i skel til matr.nr. 1i af Simestedgårde. Simestedgårde, matr.nr.1e : Høj i skel til matr.nr. 1i af Simestedgårde.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Höj; mod N. er c. 1/3 bortgravet; 9' h.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Skelhøj", 3.60 (fra sydvest) - 4.30 (fra øst) x 22 m. Sydvestside stejl, nordside skråt, ujævnt afgravet. Flad sænkning øst for top 4 x 3 m. Sænkning i nord-syd over østfod. Smal fure ned ad vestsiden. Vestfod ujævn. Et par randsten synlige mod vestsydvest. Lyng- og græsklædt, delvis beplantet med gran, i ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fundet som beskrevet. Ager på 3 sider, have på 1 side. Helt tilgroet i træer og krat. Bør plejes med udgangspunkt i beliggenheden. Svære fotoforhold pga af de omgivende majsmarker.l

Litteraturhenvisninger  (0)