Voxlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-94

Fredningsnr.
131167

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/9-1899. Købt. Nyt tinglysningsdokument 1/2 1955. Afmærkn.: MS 1903, kapt. Søegaard. Høj, 5,1 (fra syd-sydøst) - 5,6 (fra nordvest) x 24,50 m. Sænkning i østfod, diam. 3 m, 0,5 m dyb, iøvrigt fuldstæn- dig bevaret. Lyngklædt, med en del fyr og gran på nordlige halvdel, i ager. Mærkesten i vest.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Höj, fuldstændig bevaret; 75 x 17'.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5.10 (fra sydsydøst) - 5.60 (fra nordvest) x 24.50 m. Sænkning i østfod, diam. 3 m, 0.50 m dyb, iøvrigt fuldstændig bevaret. Lyngklædt, med en del fyr og gran på nordlig halvdel, i ager.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj i træbevokset parcel i ager. Formidabelt ind/udsigtspotentiale. Helt tilgroet i egetræer o.a. Deponering af sankesten nogle meter nord fod højen. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)