Voxlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-85

Fredningsnr.
131172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,3 x 15 m. Flad sænkning i toppens sydlige del, diam. 2 m. Fladt brud nord for top, 4 m bredt. Overfladen mod nord og nordvest noget ujævn. Otte randsten synlige mod vest. Græs- og lyngklædt, i ager. Mærkesten ligger på nord-nordøstsiden.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvælvet Höj, fuldstændig bevaret; 9' h.

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 421/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.30 x 15 m. Flad sænkning i toppens sydlige del, diam. 2 m. Fladt brud nord for top 4 m bredt. Overfladen mod nord og nordvest noget ujævn. Otte randsten synlige mod vest-. Græs- og lyngklædt, i ager. [Vedr. kreatrubeskadigelse].

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.En græsklædt høj i ager med buske på toppen.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)