Voxlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-88

Fredningsnr.
131174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 13 m. Toppen svagt indsunken, diam. 2 m. Sydfod bort- skåret. Et hul sydøst for højen har taget lidt af højfoden her. Lyng- og kratbevokset, mellem ager og hede. Pandum hovedgård, matr.nr. 1ab: Høj i skel til matr.nr. 3a af Rodstrup. Rodstrup, matr.nr. 2g: Høj i skel til matr.nr. 3a af Rodstrup.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Slöjfet Höj.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.00 x 13 m. Toppen svagt indsunken, diam. 2 m. Sydfod bortskåret. Et hul sydøst for højen har taget lidt af højfoden her. Lyng- og kratbevevokset, mellem ager og hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i uplejet blandingsbevoksning. beliggende ret ud mod ager i syd. Camoufleret i terræn. Hel tilgroet i ung røn.

Litteraturhenvisninger  (0)