Rodstrup høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-104

Fredningsnr.
131161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Rodstrup høje", 2,2 x ca. 15 m. Ombygget til pryd- høj med støbt vandbeholder i top. Beplantet med buske og blom- ster, belagt med sten, i have. (NB: Højen vistnok gjort større, samdsynligves med benyttelse af fylden fra den sløjfede nabohøj sb.103. Tilladelse givet til fortsat beplantning etc., blot ikke bortgravning. Anmærkningen om beplantning streget over i dokumentet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 103-104] To smaa runde Höje; afgravede i Randen, men ellers vel bevarede.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Rodstrup høje", 2.20 x ca. 15 m. Ombygget til prydhøj med støbt vandbeholder i top. Beplantet med buske og blomster i have. Belagt med sten. [NB. Højen er vistnok gjort større, sandsynligvis me benyttelse af fylden fra den sløjfede nabohøj sb. 103. Tilladelse givet til fortsat beplantning etc. blot ikke bortgravning. Anmærkningen om beplantning skal streges over i dokumentet (original og kopi].

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fundet som beskrevet. I baghave. Helt tilgroet og camoufleret.

Litteraturhenvisninger  (0)