Rodstrup Gde.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-116

Fredningsnr.
131162

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 8 m. Noget ujævn overflade. Siden mod vest-nordvest noget afgravet. Flad sænkning i sydvestside, diam. ca. 2 m. Græsklædt, med en gran og en fyr, samt stubbe, mellem ager og plantage. (Har været overpløjet).
Undersøgelsehistorie  (5)
1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.75 x 8 m. Noget ujævn overflade. Siden mod vestnordvest noget afgravet. Flad sænkning i sydvestside, diam. ca. 2 m. Græsklædt, med en gran og en fyr samt stubbe, mellem ager og plantage. [Har været overpløjet].

1954 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Srst[?] Høj, tidl. overpløjet, 3/4 x 8 m. Noget ujævn Overflade. siden mod V.N.V. noget afgravet. Flad Sænkning i SV-Siden, 2 m bred.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille uuanseelig, græsklædt høj i ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt uundseelig høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)