Rodstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-115

Fredningsnr.
131163

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,9 x 9 m. Gravning i top til bunden, 5 x 4 m. Heri en noget forstyrret stenkiste i nord-nordøst til syd-sydvest,vist- nok sat af tre sten i hver side og een sten for hver ende, dæk- ket af to (evt. tre) overliggere. En rævegrav munder ud i kis- ten. Lyngklædt, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.90 x 9 m. Gravning i top til bunde 5 x 4 m. Heri en nogert forstyrret stenkiste i nordnordøst- sydsydvest, vistnok sat af tre sten i hver side og een sten for hver ende, dækket af to (evt. tre) overliggere. En rævegrav munder ud i kisten. Lyngklædt, i plantage. [Vedr. udgravningen og forslag til istandsættelse].

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 420/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,9 x 9 m. Gravning i Top til Bunden, 5 x 4 m; heri er noget forstyrret Stenkist i NNØ-SSV, vistnok af 3 Sten i hver Side og en sten for hver Ende, dækket af 2 Dæksten. En Rævegrav munder ud i Kisten.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet, da det er tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)