Halskov Vænge
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070203-80

Fredningsnr.
442770

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Affaldsgrube, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
C14-prøve: -1085/80 (y. bronzealder) K-3928 2 1983

Kulturlag, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/10-1884, Det Classenske Fideikommis. Langdysse, 21 m lang i ØNØ-VSV, 7 m bred, 1,5 m høj. I syd- lige langside 13 randsten, nogle næsten skjult, andre rager 1 m op. I nordlige langside 14 randsten, kun toppen synlig, et par ligger et par meter uden for foden. Ved vestenden 2 væltede randsten (den ene sprængt), ved østenden 3 stående og 1 væltet randsten (1-1,5 m store). 6 m fra østenden et kammer skjult at en 3 x 3 m bred og 1,75 m tyk dæksten.
Undersøgelsehistorie  (15)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(19) En ualmindelig regelmæssig bygget og vel bevaret Langdysse, bygget af mægtige Sten. Af Randstenene mangler kun faa. Jordhøien er urørt, i Midten c. 5 F. høi, lavere ved Enderne. Randstenene rager 4-5 F. og af Jorden. Den store Overligger, som fuldstændig dækker Graven, ligger helt ovenpaa Høien. (Pl. 35).

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 21 m lang i ønø-vsv., 7 m bred, 1,50 m høj. I sydlige langside 13 randsten, nogle næsten helt skjult andre rager 1 m op. I nordlige langside 14 randsten, kun toppen synlig, et par ligger et par meter uden for foden. Ved vestenden 2 væltede randsten (den ene sprængt), ved østenden 3 staaende og 1 væltet randsten (1-1,50 m stor). 6 m fra østenden et kammer skjult af en 3 x 3 m bred og 1,75 m tyk dæksten.

1976 Museal restaurering
Journal nr.: 550-98
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1976 Diverse vind og vanderosion
Journal nr.: 550-98
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1976 Museal udgravning
Journal nr.: 550-98
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Restaurering af udgravning af mindre områder langs randstenene, hvor stormvæltede træer havde skadet mindre partier. Ved undersøgelsen konstateredes kulturlag og gruber med tidlig neolitisk keramik.

1980 Museal restaurering
Journal nr.: 3051/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal udgravning
Journal nr.: 3051/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af et område ved den nordlige langside. Her fandtes kogegruber fra y. bronzealder og et boplads-kulturlag (tidl. neol.)

1985 Museal restaurering
Journal nr.: F550-176/98
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Fortsat restaurering af langdyssen ved opmuring af tørmursfliser mellem randstenene, både med brug af de originale fliser, men også med nybrudte Nexø sandsten. Fire tørmurskonstruktioner af nye sten blev sat op mellem langdyssens randsten. Dette var en fortsættelse af restaureringen fra 1981. Se beretning.

1991 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C14-prøve: -1085/80 (y. bronzealder) K-3928 2 1983

1991 Diverse analyser
Journal nr.: DGU 422-1
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Undersøgelse af aftryk af fossiler fra udgravningen 1982.

1991 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C14-prøve: -1085/80 (y. bronzealder) K-3928 2 1983

1991 Analyser af materiale
Journal nr.: DGU 422-1
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Undersøgelse af aftryk af fossiler fra udgravningen 1982.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)