Kikkenborghøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-11

Fredningsnr.
101338

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Østbjerg og Brødland. Afmærkn.: MS 1958. Herredets tingsted. "Kikkenborghøj", 4 x 21 m. Tidligere udgravning udfyldt. Sti til toppen. Lyngbevokset i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøj, der ligesom de foregaaende ligger paa Kikkenborgs Lod. Højen er 10-12 h., 52' i Diam.; der er gravet meget bort af den, nanvnlig i Midten, hvorved der var fremkommet Dele af en Stensætning, der ved Undersøgelsen viste sig at være udgravet. Stenkisten ligger i Ø-V. I Vestenden bemærkedes ingen Endesten. Sydsiden dannes af én stor Sten, d, 6' l., 2' 8" høj; Nordsiden derimod af tre, e 1' 3" br., 1' 6" h.; f 2' 3" br., 1' 10" h., g 2' 6" br., 2' 4" h. For Østenden ligger c, 2' 10" br. 2' 2" h., ovenpaa c staar b paa Højkant; den er 3' 4" br., 2' h. og kun 6" tyk; den vender en afkløvet Flade ind imod Kammeret; der er sikkert Dækstenen for den østlige Del af Kisten eller maaske en afkløvet Del deraf, der ved udgraningen er væltet over paa c. Over den større vestre Del af Kisten ligger Dækstenen, a, paa sin Plads; den er 4' 10"l. ( c: paa tværs af Kisten), '3 8" br., og 2' 4" tyk. Kisten er 6' 2" l. (regnet indtil den vestligste Kant af a), 3' 1" br. (imellem g og d).

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kikkenborghøj. Stor smukt afrundet Højkuppel, udgravet og i nyere tid udfyldt. Ældre Folk kan huske, der har været et Stenkammer i Højen; lyng- og græsbevokset, i tidligere Tid fritliggende, nu paa vej til i nogen Grad at skjules af en opvoksende Naaleskov. Omkreds: 85 Skridt.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kikkenborghøj", rund Høj, 4 x 21 m. Tidligere Udgravning udfyldt. Sti til Toppen. Lyng i Plantage.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende høj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)