Kikkenborg

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-9

Fredningsnr.
101337

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Østbjerg og Brødland Langhøj, Ø-V. 4,5 x 11 x 33 m. Rest af et kammer forneden i N-sidens midte. Lyngbevokset i hede. Ødelagt og restaureret i nyere tid.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kikkenborg; en fuldstændig ødelagt Langdysse Om Højens Rand er ingen Stene, i Retning Ø-V. 130' lang, c. 8' høj. fra Vestenden har der været 50' til det første, 90' til det andet Kammer. Disses Form kan ikke bestemmes; de synes at have været store og muligvis polygone; Stenene ere sprængte og Brudstykkerne ligge spredte. I den opkastede Fyld fra det vestligste Kammer fandtes smaa ornamenterede Potteskaar og en Del af en Flintflække.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Øst-Vest, 33 m. lang, 11 m. bred, indtil 4,5 m. høj. Rest af et Kammer forneden i Norsidens Midte. Lyng i Hede. Ødelagt og restaureret i nyere Tid.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende langhøj i plantage.