Hammer
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-10

Fredningsnr.
101336

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Østbjerg og Brødland. Tingl.: 13/3 1896. Sagf. A. Olesen. Afmærkn.: MS 1896, Skjoldborg. Langhøj, NV-SØ. 4-5 x 14 x 55 m. Uregelmæssig overflade. Lyng- bevokset i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse NØ for den foregaaende, med kun et Kammer. Højens Retning NV-SØ, Kammerets NØ-SV. Højen er 122' l., 35' bred over Kammeret og 8-9' høj. Kammeret ligger 44' fra NV - Enden; det er uden overligger, 9' 6" langt, 4' 2" bredt og bestaar af sex Stene, to paa hver Side, en for hver Ende; de hælde alle stærkt ind mod Kammeret. Ved en Udgravning, der foretoges den 16 Juli 1889 ved Egil Magnus Petersen fandtes 4' nede, paa en Brolægning, de opløste Rester af et menneskeligt Skelet samt to Flintøxer og nogle Ravperler; Oldsagerne indkjøbtes til det oldnordiske Museum. (Se nærmere i Fundberetningen).

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[H. 5-6] De to "Tvilling"- Langhøje paa Østbjerg Jorder Matr. No. 24c, den fredlystes ved Sagf. A. Olesen 13/3 1896 og er beskrevet i Nat. Mus. fredl. Mindesm. fra Oldt. Den sydligste Høj synes - før Fredlysningen - paa et givet Tidspunkt at være noget afkortet at den gamle Hulvej, der løber forbi; lyngbevokset, med Ene og Bøgepur. I Graven mellem Mindesmærkerne Ene og en smuk ung Rön. Mindesmærket er endnu fritliggende; men den opvoksende Naaleskov i Syd og vest truer det i nogen Grad.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Nordvest-Sydøst, 55 m. lang, 14 m bred, 4-5 m. høj. Uregelmæssig Overflade (Sb. nævner et Kammer, heraf intet Spor nu.) Lyng i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)