Hammer

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-12

Fredningsnr.
101314

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Østbjerg og Brødland. Tingl.: 7/7-1916. Hedeselskabet. Høj, 3 x 18 m. I top og i NØ og S små afgravninger. Lyng og fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En forholdsvis godt bevaret Lynghøj, 8-9' h., c. 55' i Diam; paa Østsiden er der gravet noget. (12-14 ligge i Trekant og danne en smuk Gruppe, fortjente at bevares. Johan Olsen, som der ene forhandledes med, var villig til at afstaa sin Halvpart af 13 for 10 Kr.). Fredningen opgiven.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret høj, 3 x 18 m. I Toppen og Nordøst og Syd smaa Afgravninger. Lyng og Fyr i Plantage.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra S
Oversigt set fra N
Foto, oversigt