Hammer
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-13

Fredningsnr.
101315

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Østbjerg og Brødland. Tingl.: 7/7-1916. Hedeselskabet. Kun den vestlige halvdel af højen. Høj, 3 x 17 m. Lidt afgravet i top. Bevokset med lyng, græs og fyr i plantage. 1965: Den østre halvdel ligger på gården Ørndals jord.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Er en noget større Høj, c. 12'; Midten afgravet, ellers godt bevaret; lyngbevoxet. Ejerne ere Johan Olsen, Orndal, og Anders Jespersen i Søen. (12-14 ligge i Trekant og danne en smuk Gruppe, fortjente at bevares. Johan Olsen, som der ene forhandledes med, var villig til at afstaa sin Halvpart af 13 for 10 Kr.). Fredningen opgiven.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Høj, 3 x 17 m. Lidt afgravet i Toppen, bevokset med Lyng, Græs og Fyr i Plantage.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)